plati-agricultura_mh.jpg

CALENDAR FONDURI EUROPENE PNDR – ACTUALIZARE SEPTEMBRIE 2021. CÂND SE DEPUN PROIECTELE LA AFIR!Calendarul sesiunilor de depunere proiecte pe perioada de tranziție, prin PNDR, a fost actualizat. Informația este de interes pentru fermierii care vor să acceseze fonduri europene în perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună. Ghidurile pentru cele mai multe submăsuri sunt publicate pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (www.afir.info).

Submăsura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor
Perioadă derulare sesiune: 28 iulie – 31 octombrie 2021
Alocare disponibilă: 31.200.000 euro

Submăsura 9.1 Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
Perioadă derulare sesiune: 29 iulie – 29 octombrie 2021
Alocare disponibilă: 6.769.295 euro

Submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Perioadă derulare sesiune: 27 august – 26 noiembrie 2021
Alocare disponibilă: 100.000.000 de euro, din care:

70.000.000 de euro alocare la nivel național
30.000.000 de euro alocare pentru zona montană

Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 
Perioadă derulare sesiune: 27 august – 26 noiembrie 2021
Alocare disponibilă: 87.000.000 de euro, din care

60.900.000 de euro alocare la nivel național
26.100.000 de euro alocare pentru zona montană

Submăsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare
Perioadă derulare sesiune: 27 august – 26 noiembrie 2021
Alocare disponibilă:  40.000.000 de euro

Submăsura 16.4a Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul pomicol
Perioadă derulare sesiune: 27 august – 26 noiembrie 2021
Alocare disponibilă: 10.000.000 de euro

Schema de ajutor de stat Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite aferentă submăsurii 8.1
Perioadă derulare sesiune:  15 septembrie 2021 – 28 februarie 2022
Alocare disponibilă: 6.537.930 euro

Submăsura 5.1 Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale
Perioadă derulare sesiune:  20 septembrie 2021 – 20 decembrie 2021
Alocare disponibilă: 6.281.305 euro

Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole
Perioadă derulare sesiune: 8 octombrie 2021 –  7 ianuarie 2021
Alocare disponibilă: 182.777.722, din care

143.611.067 – Sprijin pentru investiții de modernizare în procesarea/marketingul produselor agricole
39.166.655 – Sprijin pentru investiții nou, extindere și modernizare în procesarea/marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase

Submăsura 4.2a Investiții în procesarea/marketingul produselor în sectorul pomicol
Perioadă derulare sesiune: 14 octombrie 2021 –  14 ianuarie 2022
Alocare disponibilă: 20.471.752 euro

Submăsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
Perioadă derulare sesiune: Octombrie 2021
Alocare disponibilă: 50.000.000 de euro

Submăsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Perioadă derulare sesiune: Octombrie 2021
Alocare disponibilă: 100.000.000 de euro

Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole
Perioadă derulare sesiune: Octombrie 2021
Alocare disponibilă: 760.000.000 de euro

Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice- componenta infrastructura de acces agricolă
Perioadă derulare sesiune: Octombrie 2021
Alocare disponibilă: 100.660.000 de euro

 

Sursă

2021-09-29